Privacyverklaring

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van MissMurphy.nl aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verdergaat op deze website. MissMurphy.nl staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 58454810. MissMurphy.nl is per e-mail te bereiken via info@missmurphy.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MissMurphy.nl omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. MissMurphy.nl hecht veel waarde aan een goede inlichting en uitvoering hiervan. Zo wordt in deze privacyverklaring onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft MissMurphy.nl een wettelijke rechtsgrond die ten grondslag ligt aan de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door MissMurphy.nl valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. MissMurphy.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04 februari 2020.

Soorten persoonsgegevens, doel en termijn van verwerking

In eerste instantie worden de persoonsgegevens die je invult bij het contactformulier verwerkt. Dit zijn jouw naam en e-mailadres, deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met je op te kunnen nemen en om te weten wie er reageert op een blogpost. Daarnaast worden er nog niet-identificeerbare gegevens verzameld, zoals IP-adressen.

Indien een dienst tegen betaling wordt uitgevoerd worden er extra gegevens verzameld. Het zal gaan om de volgende gegevens: bedrijfsnaam, voor –en achternaam, adres, KvK-nummer en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de transactie uit te kunnen voeren.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid vanwege de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is MissMurphy.nl niet in staat om haar diensten uit te voeren.

Indien je geen persoonsgegevens aan MissMurphy.nl wilt verstrekken, is MissMurphy.nl niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat MissMurphy.nl niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou

Cookies

MissMurphy.nl maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer als je de website van MissMurphy.nl bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie. Een voorbeeld van zo’n cookie is Google Analytics. Google Analytics houdt o.a. bij hoeveel bezoekers de website van MissMurphy.nl heeft.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de MissMurphy.nl. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. MissMurphy.nl is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die andere website. MissMurphy.nl raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Alle gegevens worden door MissMurphy.nl zelf verwerkt en niet door andere verwerkers. Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld als MissMurphy.nl op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

MissMurphy.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Jouw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wilt maken.

Indien je een klacht wil indienen over MissMurphy.nl met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij mij melden door een mail te sturen (met je persoonsgegevens) naar info@missmurphy.nl. Dan helpen ik je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Zoek je iets?